Tjänster

Sunluna är specialiserat på underhåll av tak och fasad. Vi använder professionella arbetsmetoder och har lång erfarenhet inom området, vilket garanterar att din fastighet får ett vackert utseende och bibehåller sitt värde över tid.

Fasadtvätt

En husfasad kan bli smutsig och förlora sin estetiska charm på grund av olika miljöfaktorer såsom närheten till träd, ängar och motorvägar. Smuts och damm samlas på fasadytan över tiden vilket kan leda till fuktproblem och tillväxt av alger, mögel och mossa. Dessa tillväxter orsakar ytterligare skador på fasadytan och försämrar utseendet på fastigheten. Med rätt arbetsmetoder, verktyg och rengöringsmedel kan detta problem enkelt lösas. Reguljär fasadtvätt och underhållsarbeten hjälper till att bevara fasadens ursprungliga skick och värde under åren.

${ ___('read_more') }

Taktvätt

Takmaterialets största fiende är mossan. När mossan upptäcks på taket är det viktigt att reagera direkt eftersom  mossan inte bara är estetiskt obehaglig utan också kan orsaka fuktproblem och på sikt förkorta takets livslängd. När mossan växer skapar den en fuktig miljö som kan tränga in i takmaterialen och göra dem sköra och ömtåliga. Dessutom kan mossan orsaka blockeringar i takrännor och stuprör vilket kan leda till vattenskador på taket och husets fasad. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera taket och vid behov genomföra taktvätt för att undvika skador och förlänga takets livslängd.

${ ___('read_more') }

Takmålning

Med tiden blir takytan porös på grund av yttre påfrestningar, vilket i sin tur orsakar en rad olika problem. Dels trivs mossa i porerna och sprider sig snabbt i fuktiga miljöer över hela taket. Dels uppstår mikrosprickor inuti den porösa takytan vilket sakta men säkert bryter ner takytan under de temperatursvängningar som är karakteristiska för Sverige. Det nya färglagret täcker porerna och gör ytan slät så att vattnet enkelt kan rinna av takpannorna och ner i stuprännan.

${ ___('read_more') }

Nocktätning

Nockbandet är en tätning som vanligtvis placeras längs taknocken, som är den högsta punkten där takets två sidor möts. Nockbandet är vanligtvis monterat på takets underlag, som är det skikt som täcker takets yta och som skyddar taket från väder och vind. Det kan också användas i kombination med andra tätningar och tätningsmedel för att skapa en heltäckande barriär mot fukt och vattenläckage. Nockbandet är en viktig komponent i taksystemet och det är viktigt att se till att det är installerat korrekt och underhålls regelbundet för att säkerställa att taket är säkert och skyddat från skador och läckage.

${ ___('read_more') }

Förläng livslängden av tak

Att måla taket ger ditt hus ett fräscht utseende. Förutsättningarna för att utföra arbetet är kunskap, tillgång till ordentliga arbetsredskap och förmåga att medvetet använda båda förutsättningarna. Det är oerhört viktigt att välja högkvalitativ takfärg som klarar av det svenska klimatet och att följa färgtillverkarens bruksanvisningar. Inför målning av taket rengörs först takytan från kvistar och löv, varefter den lösa och spruckna färgen avlägsnas med stålborste och skrapa. Detta görs för att takfärgen ska fästa bättre och resultatet ska bli jämnt och hållbart

Den viktigaste delen av rengöringsprocessen är högtryckstvätt. För att ta bort smuts, salter, oljor och fett som samlats på taket med tiden appliceras ett speciellt tvättmedel på takets yta före högtryckstvätt. Efter rengöring sköljs taket rent. 

Det rekommenderas även att byta nockbandet vid taktvätt och takmålning för att det gamla nockbandet kan ha blivit skadat eller försämrat av olika anledningar, såsom åldrande, fukt, eller direkt påverkan av sol och väder. 
Om nockbandet är skadat eller har försämrats kan det inte längre garantera en säker täthet mellan takpannorna på takets högsta punkt, vilket kan leda till läckage eller fuktproblem i taket. 

Genom att byta nockbandet när man tvättar taket eller utför takmålning kan man se till att taket är säkert och att det inte uppstår några problem med fukt eller läckage i framtiden. Hur ofta man bör byta nockbandet beror på olika faktorer, såsom takets ålder, skick och typ av nockband. Det är bäst att kontrollera med en professionell takläggare för att få en bedömning av när det är lämpligt att byta nockbandet på ditt tak.

Kontakta oss redan idag, så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just ditt tak!

Prenumerera på Sunlunas nyhetsbrev

Genom att prenumerera får du praktiska råd om hur du underhåller ditt tak och din fasad så att den håller i decennier.

Stockholm

T: +46 730 895 682
E: info@sunluna.se

Uppsala

T:  +46 730 895 682
E: info@sunluna.se

Västerås

T: +46 730 895 682
E: info@sunluna.se

GDPR
Vi använder cookies för att samla in statistik om hur webbplatsen används. Statistiken används för att förbättra webbplatsen.