Taktvätt

Takmaterialets största fiende är mossan. När mossan upptäcks på taket är det viktigt att reagera direkt eftersom  mossan inte bara är estetiskt obehaglig utan också kan orsaka fuktproblem och på sikt förkorta takets livslängd. När mossan växer skapar den en fuktig miljö som kan tränga in i takmaterialen och göra dem sköra och ömtåliga. Dessutom kan mossan orsaka blockeringar i takrännor och stuprör vilket kan leda till vattenskador på taket och husets fasad. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera taket och vid behov genomföra taktvätt för att undvika skador och förlänga takets livslängd.

Intressanta fakta om taktvätt:


  • Genom att ta bort mossan och rengöra taket kan du förhindra att fukten tränger in i takmaterialen och minskar risken för skador. Genom att också se till att takrännor och stuprör är rena kan du undvika att vatten blockeras och orsakar ytterligare skador på taket och husets fasad.

  •  Olika typer av tak, såsom betong, tegel, shingel/bitumen, papp, plåt och även platta tak, är lämpliga för tvätt.

  • Resultatet håller upp i upp till fem år beroende på omgivande miljö, såsom närheten till träd, motorvägar eller ängar. 

  • Vi har försäkring: vid oförutsedda händelser under arbetets gång, vilket sällan inträffar, täcker försäkringen kostnaderna.  

  • Genomsnittspriset är 60 kr/m². Kostnaderna skiljer sig åt och avgörs utifrån fastighetens särdrag, samt erbjuder vi Grannrabatt på 20%.

  • I priset ingår mossåtervinning samt mindre takreparationer.  Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Prenumerera på Sunlunas nyhetsbrev

Genom att prenumerera får du praktiska råd om hur du underhåller ditt tak och din fasad så att den håller i decennier.

Stockholm

T: +46 730 895 682
E: info@sunluna.se

Uppsala

T:  +46 730 895 682
E: info@sunluna.se

Västerås

T: +46 730 895 682
E: info@sunluna.se

GDPR
Vi använder cookies för att samla in statistik om hur webbplatsen används. Statistiken används för att förbättra webbplatsen.